Patuloy na nangunguna ang Rural Areas sa Pagsusulong ng Edukasyong Pangkalusugan